انجمن آبی گرافیک

نسخه‌ی کامل: ارتباطات
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

ارتباطات

موضوع‌های مهم

  1. ارتباط با ادمین (9 پاسخ‌ها:)

موضوع‌ها

  1. رتبه سایت و انجمن در alexa (6 پاسخ‌ها:)
  2. تکمیل و جذب مدیر برای انجمن (0 پاسخ‌ها:)
  3. رتبه سایت خیلی مهم (0 پاسخ‌ها:)